چالش های اطلاعاتی در جهان معاصر

۱۵۰,۰۰۰ ریال

شابک 978-600-7813-83-6
دسته بندی
موضوع اصلی چالش های اطلاعاتی در جهان معاصر
موضوع فرعی
نویسنده معاون پژوهش و تولید علم
مترجم
ناشر ناشر موسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی
سال انتشار 1399

توضیحات

نا امنی و امنیت می توانند دو روی یک سکه باشند، هرچند تغییرات و دگرگونی های جهانی، چالش های جدیدی را با خود به همراه آورده است که برخی چالش ها و تهدیدات امنیتی قابلیت آن را دارند که به فرست تبدیل شوند که لازمه این امر شناخت دقیق، برنامه ریزی، سیاست گذاری و تدبیر های خردمندانه از سوی نهاد های اطلاعاتی و امنیتی می باشد.کتاب حاضر حاوی مجموعه مقالاتی در خصوص چالش های اطلاعاتی معاصر می باشد و موضوعاتی نظیر امنیت سایبری، جهانی شدن و امنیت مرزها، کنترل مهاجرت، مرزهای نفوذ ناپذیر، انرژی و امنیت غذایی، جرایم سازمان یافته، سلاح های کشتار خمعی، تبادل اطلاعات و نظارت و مسئولیت پذیری اطلاعاتی مورد تبیین و واکاوی قرار داده است.