پیشگیری از جاسوسی سایبری

۱۵۰,۰۰۰ ریال

شابک 978-600-8885-82-5
دسته بندی
موضوع اصلی پیشگیری از جاسوسی سایبری
موضوع فرعی
نویسنده معاونت پژوهش و تولید علم
مترجم
ناشر موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی
سال انتشار 1397

توضیحات

تأمین امنیت و پشتیبانی از زیرساخت‌های حیاتی نظیر آب، برق، حمل و نقل و هدایت سیستم‌های نظامی به صورت فزاینده‌ای به اینترنت وابسته‌اند و هم زمان میزان فعالیت‌های شرورانه در فضای سایبر از سوی بازیگران دولتی و غیردولتی رو به افزایش است. هکرها می‌توانند منابع آبی را آلوده کنند سیستم‌های مالی را مختل کرده یا سیستم هوایی را با اختلال مواجه سازند. با توجه به اهمیت کنونی فضای سایبر و تهدیدات پیش رو معاونت پژوهش و تولید علم دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی کتاب حاضر را مورد گردآوری و تدوین قرار داده است که مشتمل بر هفت فصل است.