پویایی در اطلاعات

۱۴۰,۰۰۰ ریال

شابک 978-600-8885-73-3
دسته بندی
موضوع اصلی پویایی در اطلاعات
موضوع فرعی
نویسنده معاونت پژوهش و تولید علم
مترجم
ناشر موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی
سال انتشار 1397

توضیحات

یکی از اساسی‌ترین تأملات سازمان‌های اطلاعاتی در بعد تحقق اهداف و مدیریت امنیت، چگونگی مواجهه با جامعه از یک سو و نحوه برخورد با پویایی‌های رخداده در آن از سوی دیگر است. در خصوص تأمل نخست، مواجهه با جامعه، نظرات و آثار متعددی به چاپ رسیده و البته مقالات زیادی نیز ابعاد آن را کاویده اند. فصول هفتگانه کتاب «پویایی در اطلاعات» درصدد تفسیرو تثبیت این نکته است که سازمان کلان نگر اطلاعاتی با ده‌ها مأموریت و ضمائم بسیار، حال با پویایی و جابه‌جایی در رخدادهای مورد عمل خود نیز روبه رو شده و البته نیازمند فهم این عدم تقارن و تطبیق در محیط پیش روست؛ بدین معنا که سازمان اطلاعاتی که همواره درصدد تطبیق شرایط با بایسته‌های خود بر می‌آمد، حال باید به خود تکانی داده و برای مدیریت شرایط به تغییر نگاه‌هایی دست بزند.