مقالات در روانشناسی نظامی (جلد دوم)

۳۰۰,۰۰۰ ریال

شابک 978-600-8885-98-6
دسته بندی
موضوع اصلی مقالات در روانشناسی نظامی (جلد دوم)
موضوع فرعی
نویسنده معاونت پژوهش و تولید علم
مترجم
ناشر موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی
سال انتشار 1398

توضیحات

روان شناسی نظامی که ترکیبی از تخصص‌ها و زیرمجموعه‌های متعدد رشته مطالعات نظامی است به جذب، آموزش، جامعه پذیری، تعیین مأموریت، اعزام، بازگشت از اعزام، انگیزش، حفظ نظم، مدیریت، یکپارچه سازی، انتقال، پشتیبانی، مشاوره و درمان آسیب دیده‌ها کمک می‌کند. پیشرفت های اخیر در روانشناسی نظامی بر تعامل بین فرایندهای شناختی و مؤلفه‌های غیرشناختی تأکید دارد که بر خودآگاهی، آموزش، تطبیق پذیری وعملکرد نیروهای نظامی تأثیر گذار است. فصل‌های مختلف کتاب پیش رو با هدف پرداختن به ابعاد مختلف روانشناسی نظامی، پنج حوزه کلی را در برمی‌گیرد: روانشناسی عمومی در رسیدگی به نگرانی‌های ترکیبی نوظهور، روان شناسی بالینی، روان شناسی سازمانی، روانشناسی تجربی کاربردی و روان شناسی اجتماعی. بخش اول کتاب (فصل های اول تا سوم) نقش روان شناسی در حوزه سلامت روانی را تبیین می‌کند. فصل‌های سوم تا هشتم به عنوان بخش دوم، نگرانی‌های جدید و چشم انداز‌های روان شناسی بالینی و عمومی را بررسی می‌کند و پشتیبانی مستقیمی از جنگ و سایر عملیات‌ها فراهم می‌سازد. امروزه بیش از پیش از نیروهای نظامی خواسته می‌شود تا با مردم و جوامع محلی تعامل کنند.