مقالاتی در امنیت اقتصادی

۱۷۰,۰۰۰ ریال

شابک 978-600-8885-80-1
دسته بندی
موضوع اصلی مقالاتی در امنیت اقتصادی
موضوع فرعی
نویسنده معاونت پژوهش و تولید علم
مترجم
ناشر موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی
سال انتشار 1397

توضیحات

کتاب حاضر در قالب گردآوری و تدوین ارائه شده و حاوی هفت مقاله است که جنبه‌های امنیت اقتصادی را مورد واکاوی قرار می‌دهد. مقاله ی نخست به جوانب عملی تأثیر گزارش یکپارچه سازمانی بر سیستم امنیت اقتصادی می‌پردازد. فصل دوم رویکردهای نظری و ارتباط مقوله ای در خصوص امنیت اقتصادی و فرهنگ سازمانی را مورد بحث قرار می‌دهد. فصل سوم کتاب این مسئله را مورد بررسی قرار می‌دهد که چگونه روسیه از انرژی به عنوان ابزار سیاست خارجی در بستر انقلاب شیل، بحران اوکراین و قیمت پایین نفت در اروپا، اوراسیا، اروپای مرکزی، شرقی و غرب آسیا استفاده کرده است. فصل چهارم به ارائه تعامل شاخص‌های توسعه اجتماعی- اقتصادی و اقدامات کنترلی ایجاد شده در سیاست گذاری‌ها جهت ارتقاء امنیت اقتصادی روسیه می‌پردازد. فصل پنجم کتاب به ارائه راهکارها و دستورالعمل‌های ابزاری و فناورانه جهت تضمین امنیت اقتصادی می‌پردازد. از جمله پارامترهای مؤثر دیگر در زمینه امنیت اقتصادی اعتماد سازمانی است. این مسئله باعنوان اعتماد سازمانی و هوش اقتصادی برای اجرا در شبکه‌های خرد و کلان در فصل ششم کتاب تحلیل و بررسی می‌شود. فصل هفتم با عنوان هنجاری علیه جاسوسی اقتصادی به نفع شرکت‌های خصوصی نگاهی به جامعه اطلاعاتی آمریکا دارد.