مدیریت تحلیل اطلاعات در سازمان‌های اطلاعاتی

۳۰۰,۰۰۰ ریال

شابک 978-600-48-11-36-9
دسته بندی
موضوع اصلی مدیریت تحلیل اطلاعات در سازمان‌های اطلاعاتی
موضوع فرعی
نویسنده غلامرضا سعادت، دکتر مهدی پیروز
مترجم
ناشر موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی
سال انتشار 1396

توضیحات

در کتاب حاضر، تلاش شده است تا با تکیه‌بر دو موضوع، تحلیل اطلاعاتی مورد مداقه و بسط علمی و مفهومی قرار گیرد. این دو موضوع عبارتند از روش‌های تحلیل اطلاعات و فرایند مدیریت تحلیل اطلاعات. هدف بخش اول از کتاب، معرفی اطلاعات یعنی محصول حاصل از جمع‌آوری، ارزیابی، تحلیل، یکی کردن و تفسیر اطلاعات مربوط به یک کشور خارجی یا منطقه عملیاتی بر اساس دو معیار است: ۱) هدف اصلی تولید این اطلاعات مثل قالب آن و ۲) موضوع موردبررسی. در بخش دوم تلاش شده است تا روش‌های تحلیلی و فرایند مدیریت آن در سازمان‌های اطلاعاتی با بهره جستن از مثال‌های عملیاتی ارائه شود.