مجموعه مقالات اولین همایش ملی اطلاعات و مردم: مشارکت مردم و سازمان اطلاعاتی (جلد سوم، بخش دوم)

مجموعه-مقالات-اولین-همایش-ملی-اطلاعات-3

دسته:
شابک 978-600-8411-76-5
دسته بندی
موضوع اصلی مجموعه مقالات اولین همایش ملی اطلاعات و مردم
موضوع فرعی مشارکت مردم و سازمان اطلاعاتی
نویسنده دکتر محمود سپهری
مترجم
ناشر موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی
سال انتشار 1396

توضیحات

مجموعه مقالات حاضر در چهار بخش سازماندهی شده است. در بخش اول با عنوان رابطه مردم و سازمان اطلاعاتی تلاش شده ضرورت ارتباط مردم و سازمان اطلاعاتی تبیین شود و در بخش دوم با عنوان سرمایه اجتماعی و سازمان اطلاعاتی تلاش شده ضمن تشریح نقش سرمایه اجتماعی در عملکرد سازمان‌های اطلاعاتی، روش‌های تقویت سرمایه اجتماعی سازمان‌ها بیان شود. در بخش سوم با عنوان اعتماد مردم و سازمان اطلاعاتی، ضمن سنجش میزان اعتماد مردم به این سازمان‌ها، روش‌های جلب اعتماد آن‌ها بررسی شده است و در بخش چهارم با عنوان مشارکت مردمی و سازمان‌های اطلاعاتی، مدل مفهومی مشارکت اطلاعاتی مردم و رویکردهای مشارکت مردمی در اطلاعات بیان شده و روش‌های افزایش مشارکت مردم در امور اطلاعاتی بررسی شده است.