مباحث نظری در اطلاعات

۲۰۰,۰۰۰ ریال

شابک 978-600-8885-99-3
دسته بندی
موضوع اصلی مباحث نظری در اطلاعات
موضوع فرعی
نویسنده معاونت پژوهش و تولید علم
مترجم
ناشر موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی
سال انتشار 1398

توضیحات

طرح مبانی فکری، فلسفی، جامعه شناختی، توسعه و بهره جویی از آنها در مطالعات اطلاعاتی مبحثی است که به تفصیل به آن پرداخته شده است. از آنجا که در پژوهش‌های سیاسی بعضا نارضایتی‌هایی مبنی بر اینکه محققان اطلاعات در بسیاری از موارد، نظریه‌های مقبول یاحتی تعاریفی از اطلاعات را توسعه ندادند، این کتاب به توصیف و مقایسه فعالیت‌های اطلاعاتی دو نوع بازیگران غیردولتی-گروههای تروریستی-شورشی خشن و سازمانهای غیردولتی حامی با تمرکز برضداطلاعات و فعالیتهای عملیات سری آنها پرداخته و تاحدودی به نظریه پردازی در این خصوص نیز اشاره داشته است. این تجزیه وتحلیل مقایسه ای، دامنه مطالعات اطلاعاتی را توسعه داده و پیشنهاداتی را برای پژوهش های آتی ارائه می دهد.