فرجام اطلاعات – جاسوسی و قدرت در عصر اطلاعات

۱۴۰,۰۰۰ ریال

شابک 978-600-8411-31-4
دسته بندی Categories: ,
موضوع اصلی فرجام اطلاعات
موضوع فرعی جاسوسی و قدرت در عصر اطلاعات
نویسنده دیوید تاکر
مترجم معاونت پژوهش و تولید علم
ناشر موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی
سال انتشار 1396

توضیحات

این کتاب به بررسی جاسوسی و به طور کلی اطلاعات به عنوان راهی برای واکاوی سرنوشت قدرت حکومت در عصر اطلاعات می‌پردازد و این گونه نتیجه گیری می‌کند که اگرچه عصر کنونی عصر شفافیت می‌باشد اما پنهان کاری همچنان وجود دارد. پیشرفت فناوری اطلاعات و انقلاب اطلاعات ممکن است برخی از فعالیت های سنتی جاسوسی را تغییر داده یا منسوخ کرده باشد اما به جاسوسی یا اقدام پنهان پایان نمی‌دهد.این تحولات امکانات جدیدی را هم برای سازمان های اطلاعاتی و هم برای کنشگران غیر دولتی که به تازگی در حال افزایش هستند فراهم ساخته است. نگارنده بر‌این عقیده است که اگرچه کنشگران مذکور با انقلاب اطلاعات قدرتمندتر شده اند اما حکومت‌ها از این تحول، قدرت بیشتری به دست آورده‌اند. وی می‌افزاید برخلاف آنچه مطرح است که در قرن بیستم حریم خصوی و پنهان کاری معنایی ندارد، تحول اطلاعات بیشتر حریم خصوصی را متاثر ساخته است اما پنهانکاری با ویژگی های جدید همچنان پابرجاست.