سلفیت جهادی در کردستان عراق چاپ دوم

۲۲۰,۰۰۰ ریال

شابک 978-600-8885-24-5
دسته بندی
موضوع اصلی سلفیت جهادی در کردستان عراق
موضوع فرعی
نویسنده دکتر علیرضا وحید، علی گلچین
مترجم
ناشر موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی
سال انتشار 1398

توضیحات

ویژگی‌های ساختاری گروه‌های سلفی جهادی، انگیزه‌های جوانان برای عضویت در این گروه‌ها، خصوصیات علمی و رفتاری هسته مرکزی این گروه‌ها، از جمله موضوعات بسیار مهم برای شناخت سلفیت جهادی است. سلفیت جهادی با تمرکز بر سرمایه گذاری انسانی، اندیشه خود را ترویج داده است و در ایران ، پدیده‌ای وارداتی محسوب می‌شود. این تفکر با بهره گیری از ارزش‌های عقیدتی اعضای خود ، به اثربخشی این ارزش‌ها بسیار امیدوار است.