سرویس های اطلاعاتی و نقش جدید آنها در هزاره سوم

۱۰۰,۰۰۰ ریال

شابک 1-33-7813-600-978
دسته بندی
موضوع اصلی سرویس های اطلاعاتی و نقش جدید آنها در هزاره سوم
موضوع فرعی
نویسنده ابراهیم عاصم و اشرف سعد العیسوی
مترجم
ناشر موسسه چاپ و انتشارات دانشکده اطلاعات و امنیت ملی
سال انتشار 1394