سازمان‌های اطلاعاتی و امنیت ملی – قدرت اطلاعات در جنگ و صلح

۲۴۰,۰۰۰ ریال

شابک 0-27-7813-600-978
دسته بندی
موضوع اصلی سازمان‌های اطلاعاتی و امنیت ملی
موضوع فرعی قدرت اطلاعات در جنگ و صلح
نویسنده مایکل هرمان
مترجم
ناشر موسسه چاپ و انتشارات دانشکده اطلاعات و امنیت ملی
سال انتشار 1394