رویکردهای نو در مطالعات اطلاعاتی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

شابک 978-600-7813-65-2
دسته بندی
موضوع اصلی رویکردهای نو در مطالعات اطلاعاتی
موضوع فرعی
نویسنده معاونت پژوهش و تولید علم
مترجم
ناشر موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی
سال انتشار 1394

توضیحات

ذات پنهان کار اطلاعات، کمبود منابع اصلی، دسترسی محدود به داده‌ها و اطلاعات، محدودیت‌هایی را برای دانشجویان و پژوهش گران ایجاد کرده است.اما جنبه نویدبخش آن پیشینه پژوهشی و امکان بهره‌مندی از رویکردهای رشته‌ای و روش شناسانه سایر رشته‌های هم پیوند اطلاعات مانند علوم سیاسی، روابط بین الملل، روان شناسی و جامعه شناسی است.اگرچه اطلاعات به تعبیری میان رشته‌ای تلقی می‌گردد، اما آنچه مهم است هویت بخشی به مطالعات اطلاعاتی به عنوان رشته مستقل دانشگاهی و تبیین مبانی نظری، روش شناسی و در نهایت، بهره برداری امنیتی از آن می‌باشد.کتاب پیش رو ٬ حاصل تدوین و گردآوری مجموعه مقالات با موضوع رویکردهای نو در مطالعات اطلاعاتی است.در این مجموعه، پیشینه و ساختار ادبیات اطلاعاتی، نظریات، منابع و روش های مطالعات اطلاعاتی، ظرفیت سازی در مطالعات اطلاعاتی و تحول برنامه مطالعات اطلاعاتی در دانشگاه ها مورد بررسی قرار گرفته است.