راهبری و کارآمدی اطلاعات

۱۴۰,۰۰۰ ریال

شابک 978-600-7813-73-7
دسته بندی
موضوع اصلی راهبری و کارآمدی اطلاعات
موضوع فرعی
نویسنده معاونت پژوهش و تولید علم
مترجم
ناشر موسسه چاپ و انتشارات دانشکده اطلاعات و امنیت ملی
سال انتشار 1394

توضیحات

سازمان‌های اطلاعاتی به منظور کارآمدی و کارآیی در مأموریت‌های اطلاعاتی، نیازمند مراقبت ونظارت هستند. اگرچه این سازمان‌ها خود مراقب سایر حوزه‌های حاکمیتی هستند و تلاش دارند تانفوذ بیگانگان و رقبا به اطلاعات و منافع امنیت ملی را محدود نمایند. اما نظارت درونی در سرویس‌های اطلاعاتی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. انطباق مأموریت‌های اطلاعاتی با سیاست‌های کلان نظام سیاسی موجب تسهیل فرایند مردمی کردن اطلاعات و نیز تضمین اقدام در چارچوب قانون می‌شود. واقعیت انکارناپذیر، عدم امکان ورود حوزه های خارج از اطلاعات به درون اطلاعات به دلیل ماهیت پنهانی بودن این امر است. از این رو نهادها و ارکان نظارتی درون سرویس ها این وظیفه رابرعهده می‌گیرند..