راهبردهای پیشگیری از تروریسم

۳۰۰,۰۰۰ ریال

شابک 978-600-8885-64-1
دسته بندی
موضوع اصلی راهبردهای پیشگیری از تروریسم
موضوع فرعی
نویسنده معاونت پژوهش و تولید علم
مترجم
ناشر موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی
سال انتشار 1397

توضیحات

پیشگیری مفهومی است که در حوزه‌های مختلف نظیر بهداشت و درمان به کار برده می‌شود و نوعاً دارای پیشینه‌ای نسبتاً غنی در آن زمینه‌ها می‌باشد اما در حوزه کنترل خشونت به طور عام و تروریسم به شکل خاص با فقر ادبیات پژوهشی مواجه هستیم. اگرچه آثار خوبی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از منازعات وجود دارد ولی در زمینه پیشگیری از تروریسم آثار چندان زیادی دیده نمی شود. به همین جهت دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی بر آن شد تا مجموعه پیش رو را در قالب گردآوری و تدوین مشتمل بر یک کتاب و چهار مقاله تقدیم خوانندگان محترم و مخاطبان فعال در حوزه‌های اطلاعاتی و امنیتی نماید. کتاب حاضر در ابتدا به طرح این مسئله می‌پردازد که خشونت‌های تروریستی گونه‌ای جدی از جرم است و از این رو اقداماتی که در جلوگیری از جرم استفاده می‌شوند درجلوگیری از خشونت‌های تروریستی نیز کاربرد دارند. سپس‌: در همین راستا مدل نظری مورد استفاده در پژوهش که متشکل از نه سازوکار مختلف برای پیشگیری از وقوع جرم است ارائه می‌گردد.