راهبردهای نوین مقابله با تروریسم

۵۰۰,۰۰۰ ریال

شابک 978-622-236-003-0
دسته بندی
موضوع اصلی راهبردهای نوین مقابله با تروریسم
موضوع فرعی
نویسنده معاونت پژوهش و تولید علم
مترجم
ناشر موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی
سال انتشار 1398

توضیحات

بخش اول کتاب حاضر به این موضوع می‌پردازد که چرا ایالات متحده در متوقف کردن گروههای تروریستی، مانند القاعده و داعش ناموفق عمل کرده است. این بخش بر اساس تجربیات شخصی و حرفه‌ای نویسنده در مبارزه علیه تروریسم در عراق در زمان زندان، شکنجه، تبعید و همچنین در طول ماموریت وی به عنوان سفیر عراق در سازمان ملل متحد نوشته شده است. بخش دوم کتاب استراتژی دوازده مرحله ای را برای مقابله با تروریسم مطرح می‌کند که این استراتژی هابر اساس فهم تاریخ، ریشه‌ها، ایدئولوژیهاوذهنیت افراط گرایی طراحی شده است. این کتاب در عین جذابیت روایی، جزئیاتی را ارائه می‌دهد که پرده از تحلیل‌ها و دسیسه‌های سیاسی بر می‌دارد، از جمله ابعاد مهم در فعالیتهای گروههای تروریستی، مسئله عضو گیری این گروه‌هاست. گروه‌های تروریستی روشهای مختلفی را برای جذب تعداد بیشتر حامی و عضو به کار می‌گیرند. در گذشته افراد به طور حضوری انتخاب می‌شدند، اما امروزه به مدد وجود رسانه های اجتماعی، گزارش‌ها لحظه به لحظه وتبلیغات گسترده به سمع ونظر بیشتر افراد در دنیا می‌رسد. بخش سوم به مسئله عضوگیری گروه‌های تروریستی به عنوان فرایندی پویا برای تجهیز حامیان جهت پیوستن به فعالیتهای تروریستی می‌پردازد. همچنین این بخش مسئولیت کیفری و واکنش هیجانی نسبت به تروریسم را با استفاده از یک معیار جدید به نام مقیاس انگیختگی احساسی تروریسم بررسی می‌کند. در حقیقت هدف بخش دوم مقایسه روش های عضو گیری و درک مسئولیت کیفری است.