راهبردهای امنیت سایبری – جلد سوم – حفاظت

۳۰۰,۰۰۰ ریال

شابک 978-600-8411-89-5
دسته بندی
موضوع اصلی راهبردهای امنیت سایبری
موضوع فرعی حفاظت
نویسنده معاونت پژوهش و تولید علم
مترجم
ناشر موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی
سال انتشار 1396

توضیحات

مدیریت مخاطرات و هدایت جریان پیچیده و تهدیدزای اطلاعات در فضای سایبری نیازمند شناخت دقیق از مختصات این فضا، ویژگی‌های اطلاعاتی و زیرساختی وروش‌های قابل اعتناء در کاهش مخاطرات می‌باشد.اما مقدمه همه این مراحل،فهم عمیق مساله و پذیرش نیاز مبرم به برنامه ریزی در تصمیم سازان و بدنه کارشناسی است.سه‌گانه پیش رو تحت عنوان«راهبردهای امنیت سایبری» تلاشی است در همین راستا تا ضمن تاکید بر نهدیدات و مخاطرات در بستر تبییت ساختارها و زیر ساخت‌های مرتبط‌، نگاه کلان، بلند مدت و بنیادن به مدیریت سایبری را ترویج نماید.این مهم بی‌شک از مجرای اتخاذ راهبردهای امنیت سایبری مقدور خواهد بود.