درآمدی بر جاسوسی سایبری

۱۵۰,۰۰۰ ریال

شابک 978-600-8411-69-7
دسته بندی
موضوع اصلی درآمدی بر جاسوسی سایبری
موضوع فرعی
نویسنده معاونت پژوهش و تولید علم
مترجم
ناشر موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی
سال انتشار 1396

توضیحات

عصر اطلاعات با شتاب فراگیر در حال متحول ساختن جهان پیرامونی ماست.تحولات متأثر از پیشرفت های تکنولوژیک در عرصه فناوری اطلاعات، تغییرات بنیادینی را در تمامی عرصه فناوری اطلاعات، تغییرات بنیادینی را در تمامی عرصه های مرتبط با حیات فردی و اجتماعی و کارکرد های متنوع نظام های سیاسی و اجتماعی به وجود آورده است.مفهوم امنیت نیز از این قاعده مستثنی نبوده و جدا از مخاطرات و موضوعات مستحدثه در محدودیت امنیت و تهدیدات سایبری،این نگرانی ها از دنیای مجازی به زندگی واقعی بشر در هزاره سوم سرریز شده و مسائلی را به وجود آورده که نیازمند توجه جدی و مسئولانه فعالان حوزه امنیت است.