تفکر انتقادی در اطلاعات راهبردی

۱۴۰,۰۰۰ ریال

شابک 978-600-7813-61-4
دسته بندی Categories: ,
موضوع اصلی تفکر انتقادی در اطلاعات راهبردی
موضوع فرعی
نویسنده کاترین هیبس فرسون
مترجم معاونت پژوهش و تولید علم
ناشر موسسه چاپ و انتشارات دانشکده اطلاعات و امنیت ملی
سال انتشار 1394

توضیحات

کتاب حاضربا عنوان«تفکر انتقادی برای اطلاعات راهبردی» در پی آن است به عنوان راهنمایی عملی، خواننده را با حوزه‌های ذهنی مربوط به تحلیل، آشنا ساخته تا محقق بتواند با تزریق دقت و موشکافی و تفکر نقادانه به فرایند تحلیل، محصول نهایی محکم و مستدل‌تری را ارائه نماید.این کتاب شامل بیست سؤال اصلی در خصوص تفکر انتقادی است که لازم است تمام تحلیل‌گران آنها را طی روند آماده‌سازی، تهیه پیش نویس و ارائه محصول تلحیل اطلاعاتی مورد پرسش و بررسی قرار دهند.