تسلیحات و تروریسم شیمیایی و بیولوژیکی

۲۲۰,۰۰۰ ریال

شابک 978-600-8885-86-3
دسته بندی
موضوع اصلی تسلیحات و تروریسم شیمیایی و بیولوژیکی
موضوع فرعی
نویسنده آنتومی تو
مترجم معاونت پژوهش و تولید علم
ناشر موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی
سال انتشار

توضیحات

این کتاب در ده فصل به گونه‌ای علمی و معتبر به روند ارائه اطلاعات در خصوص سیر سلاح‌ها و عامل‌های شیمیایی در دهه‌های اخیر پرداخته و در نهایت به ارائه راهکارهایی در خصوص مبارزه با عامل‌های بیولوژیک می‌پردازد. در یک تقسیم بندی کلی دو فصل اول کتاب به تفصیل به عوامل و سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی از حیث فرمول و نحوه ساخت می‌پردازد. فصل سوم، چهارم و پنجم کتاب به مطالعات میدانی و نمونه‌های عینی دست یافته توسط نویسنده کتاب در حوزه نحوه استفاده از عامل‌های شیمیایی پرداخته و فرایند اثرگذاری و تخریب سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی را تصویر می‌نماید. تشخیص سلاح‌های شیمیایی و آگاهی در خصوص شناسایی آنها در فصل ششم به بحث گذاشه شده و در فصل هفتم، راهکارهای محافظت در برابر آنها توصیه می‌شود. ضدعفونی و معدوم کردن عامل‌ها و سلاح‌های شیمیایی و راه‌های عملی آن از نظر ساختاری در فصل نهم و دهم مطرح شده و در فصل دهم کتاب به تفصیل پیرامون چگونگی مقابله با تروریسم شیمیایی مباحثی مطرح نموده است.