تروریسم و ضد اطلاعات – شناسایی گروه های تروریستی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

شابک 978-600-8411-72-7
دسته بندی Categories: ,
موضوع اصلی تروریسم و ضد اطلاعات
موضوع فرعی شناسایی گروه های تروریستی
نویسنده معاونت پژوهش و تولید علم
مترجم
ناشر موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی
سال انتشار 1396

توضیحات

این کتاب درباره گروه های تروریستی می باشد که در حال نابودی هستند.مجموعه پیش رو به بررسی گروه های تروریستی از دریچه ضد اطلاعات می پردازد و در عین حال درس هایی را برای کشف نقشه هایتروریستی، دست کاری تصمیم گیری گروه های تروریستی و اقدامات تهاحمی ارائه می دهد.این کتاب نحوه ارتقای تحلیل ضد اطلاعات در عملیات های ضد تروریستی را مورد تشریح قرار داده و مخصوصاً به کشف این مهم می پردازد که چگونه می توانیم گروه های تروریستی را با کشف ضعف های ضد اطلاعاتی شان و اتخاذ اقدامات حفاظتی بهتر مورد کنترل و نابودی قرار دهیم.