تحلیل اطلاعاتی: بنیان‌های علمی رفتاری و اجتماعی – چاپ دوم

۱۶۰,۰۰۰ ریال

شابک 978-600-7813-78-2
دسته بندی
موضوع اصلی تحلیل اطلاعاتی: بنیان‌های علمی رفتاری و
موضوع فرعی
نویسنده باروخ فیس هات و چری چاوین
مترجم معاونت پژوهش و تولید علم
ناشر موسسه چاپ و انتشارات دانشگده اطلاعات و امنیت ملی
سال انتشار 1395

توضیحات

این کتاب ماهیت تئوری بازی و مدل و محدودیت‌های آن به عنوان راهی برای تسهیل پیش‌بینی و مهندسی نتایج و نیز برخی چالش‌های تجربی و ذهنی که می‌تواند منجر به استنباطهای اشتباه یا برآوده‌های غیر موثق شود را مورد مطالعه قرار می‌دهد.در تحلیل مسائل روابط بین الملل و سیاست خارجی غفلت از شاخص‌های برگرفته از تئوری بازی و محدودیت‌هایی نظیر تردید، ریسک، توزیع هزینه فایده، هماهنگی و صبر و استقامت می‌تواند دام‌ها و خطاهای تحلیلی را بهه همراه داشته باشد که این موارد به خوبی برای خواننده ترسیم شده است.