تأملی در آینده اطلاعات

۱۲۰,۰۰۰ ریال

شابک 978-600-8411-10-9
دسته بندی
موضوع اصلی تأملی در آینده اطلاعات
موضوع فرعی
نویسنده معاونت پژوهش و تولید علم
مترجم
ناشر موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی
سال انتشار 1395

توضیحات

اطلاعات محو نخواهند شد، حتی نهادهای اطلاعاتی فعلی نیز معلوم نیست که از بین بروند. حداقل نه به شکلی سریع و مطمئنا نه بدون تحولات عمده قبلی. با این حال، احتمالا بیشتر آن‌ها تحت نام‌های مختلف قابل رویت خواهند بود و برخی حتی به مفهوم سنتی قرن بیستم از زمینه اطلاعاتی ارجاع نخواهند داشت. دیگران ممکن است در شکلی ادغام شده، تغییر شکل‌یافته و جهش یابند که هنوز ناشناخته است. در کتاب حاضر آینده اطلاعات مورد مطالعه قرار گرفته است.