بهبود تحلیل اطلاعات: پلی میان دانش و عمل

۱۲۰,۰۰۰ ریال

شابک 978-600-7813-76-9
دسته بندی
موضوع اصلی بهبود تحلیل اطلاعات: پلی میان دانش و عمل
موضوع فرعی
نویسنده استفان مارین
مترجم امیرمصطفوی
ناشر موسسه چاپ و انتشارات دانشکده اطلاعات و امنیت ملی
سال انتشار 1394

توضیحات

تحلیل اطلاعات از جمله مسائل مهمی است که در قرن حاضر به یکی از کارویژه‌های اصلی سازمان‌های اطلاعاتی مبدل شده است که سازمان‌های اطلاعاتی پیشرفته امروزه به بهبود آن می‌اندیشند و مسیر ساخت دانش در این حوزه را سالیانی است که طی کرده‌اند. سخن از روش‌های تحلیل اطلاعات و بهبود مشخصه‌هایی نظیر صحت و پیش‌بینی در شرایط عدم قطعیت، رونق بیشتری در نوشته‌های محققین معاصر یافته زیرا انباشت دانش در اطلاعات راه را بر تحلیل اطلاعات دشوار ساخته است. بر همین اساس مطالعه در حوزه بهبود تحلیل اطلاعات و کنکاش در آثار غنی این بخش از دانش اطلاعات ضروری است. کتاب حاضر به‌منظور بررسی ابعاد گوناگون تحلیل اطلاعات و ارائه راهکارهایی جهت بهبود بخشیدن به تحلیل اطلاعات به رشته تحریر درآمده است.