بررسی اطلاعاتی-۲ – روش شناسی تحلیل اطلاعات

۱۶۰,۰۰۰ ریال

شابک 978-600-7813-50-8
دسته بندی
موضوع اصلی روش شناسی تحلیل اطلاعات
موضوع فرعی
نویسنده معاونت پژوهشی و تولید علم
مترجم
ناشر موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی
سال انتشار 1394

توضیحات

تحلیل اطلاعاتی بر خلاف تحلیل های دانشگاهی که در روش منحصر است، در جایی میان روش و هنر قرار دارد.به همین دلایل و پیچیدگی های در تحلیل اطلاعات و رروش های قابل استفاده در آن، دانشکده اطلاعات اهمیت ویژه ای را برای موضوع تحلیل اطلاعات و به خصوص روش های تحلیل اطلاعات در نظرگرفته است.مجموعه پیش رو اصول موضوعه از جمله معرفت شناسی،  هستی شناسی وروش های تحلیل اطلاعات را مدنظر قرار داده است تا مبانی نظری منسجمی را پیش روی دانشجویان و کارشناسان این حرفه قرار دهد.