امنیت نرم در جمهوری اسلامی ایران – چاپ هفتم

۴۰۰,۰۰۰ ریال

شابک 978-622-236-014-6
دسته بندی
موضوع اصلی امنیت نرم در جمهوری اسلامی ایران
موضوع فرعی قدرت، امنیت، آسیب پذیری، تهدید
نویسنده دکتر علی علیخانی
مترجم
ناشر دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، موسسه چاپ و انتشارات با همکاری مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور
سال انتشار 1398

توضیحات

موضوع کتاب پیش رو همانگونه که از نام آن پیداست، تحلیل و ارزیابی امنیت نرم و ارائه راهکارهای ارتقاء امنیت نرم در جمهوری اسلامی ایران است. به این منظور نویسنده پس از فصل اول که کلیات موضوع را مدنظر قرار می‌دهد، در فصل دوم کتاب به توصیف امنیت نرم می‌پردازد. در این چهارچوب تهدیدات نرم، آسیب پذیری‌های نرم و قدرت نرم از جمله مفاهیم اصلی است که به آن پرداخته.