امنیت زیستی و بیوتروریسم، مهار و پیشگیری از تهدیدات زیستی

۵۰۰,۰۰۰ ریال

شابک 978-600-8885-95-5
دسته بندی
موضوع اصلی امنیت زیستی و بیوتروریسم
موضوع فرعی مهار و پیشگیری از تهدیدات زیستی
نویسنده جفری آر. رایان
مترجم معاونت پژوهش و تولید علم
ناشر موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی
سال انتشار 1398

توضیحات

تروریسم زیستی عبارت است از سواستفاده از عوامل میکروبی یا فرآورده‌های آنها یا به عبارت جامع تر، استفاده از عوامل بیولوژیک، به منظور ارعاب یا هلاکت انسانها و نابودی دام‌ها یا گیاهان. کتاب حاضر در چهارده فصل، ضمن معرفی مقوله امنیت زیستی و ابعاد آن به صورتی نظری نگاهی به انواع بیماریهایی که توانایی شیوع در میان جوامع را دارند پرداخته است. سپس با عملیاتی نمودن این مثالها در عرصه کشاورزی و اجتماعی، ابعاد اجتماعی و امنیتی تهدیدات زیستی را به بحث می‌گذارد. دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی با ورود تخصصی به این موضوع در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی بنای آن را دارد تا با تقویت بنیه علمی متخصصان و نیز آموزش و تربیت دانشجویان به صیانت از کشور در این حوزه مساعدت نماید.