اطلاعات و مردم در فرانسه

۱۵۰,۰۰۰ ریال

شابک 978-600-8885-89-4
دسته بندی
موضوع اصلی اطلاعات و مردم در فرانسه
موضوع فرعی
نویسنده سباستین ایو لوران
مترجم حسن کاظمیان
ناشر موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی
سال انتشار 1397

توضیحات

این کتاب به بررسی وضعیت فعلی و مطالعه سه مسئله اصلی شامل ۱. امنیت ملی؛ ۲. حفاظت از آزادی‌های عمومی؛ ۳. موضوع اقتصاد و بودجه این تحول می‌پردازد. اخیرا با گسترش حوزه اطلاعات که بیانگر تلاش سخت فرانسه در عصر فعالیت‌های گسترده فضای سایبری «بامرز بندی های تازه» قابل مشاهده است، سیاست گذاری در این زمینه لزوما از سیاست‌های مردمی که در حوزه امنیت و دفاع به کار گرفته شده ناشی نمی شود. دو کار کرد «شناخت و آینده نگری» که در خدمت مستقیم و انحصاری قوه مجریه است توسط نهادهای بسیار حائز اهمیت یعنی سرویس‌های اطلاعاتی اجرا می‌شوند. این«کارکرد استراتژیک» که به لحاظ ساختاری، ویژگی اصلی آن رازداری بوده و در پروسه برقراری امنیت کشور حضور مستقیم دارد برای اینکه بتواند ویژگی مؤثر بودن خود را حفظ نموده و چنان از افشاء شدن مصون بماند.