اطلاعات و غافل گیری

۱۶۰,۰۰۰ ریال

شابک 978-600-7813-14-0
دسته بندی
موضوع اصلی اطلاعات و غافل گیری
موضوع فرعی
نویسنده معاونت پژوهشی و تولید علم
مترجم
ناشر موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی
سال انتشار 1395

توضیحات

غافل گیری اطلاعات یکی از موضوعات مهمی است که در ادبیات اطلاعاتی جایگاه نسبتاً مهمی به خود اختصاص داده است.شکست یا غافل گیری اطلاعات زمانی رخ می‌دهد که سیستم،قادر به پیشگیری کامل از بحران یا مدیریت پیشینی شرایط برای کاهش آسیب‌های ناشی از بهران نباشد.در این خصوص مباحث مختلفی مطرح است که آیا این شکست صرفاً زمانی است که اطلاعات قادر به پیش‌بینی نگردیده یا موارد دیگری مانند بی‌توجهی بی‌اعتمادی سیاست گذاران به پیش بینی‌ها علی رغم صدور هشدار،یا ناتوانی مدیریت شرایط علی رغم صدور و پذیرش هشدار نیز منجر به شکست اطلاعاتی می‌گردد.