اطلاعات و جرایم سازمان یافته – جلد اول

۲۰۰,۰۰۰ ریال

شابک 978-600-8885-13-9
دسته بندی
موضوع اصلی اطلاعات و جرایم سازمان یافته
موضوع فرعی
نویسنده معاونت پژوهش و تولید علم
مترجم
ناشر موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی
سال انتشار 1396

توضیحات

کتاب حاضر با نگرش تکنولوژی محور در تلاش برای ترسیم چهارچوبی دانش محور برای مقابله با جرایم سازمان یافته و تروریستی با ذکر و توصیف برخی تجربیات شکل گرفته در سطح سازمان‌های اطلاعاتی به ویژه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌باشد.این کتاب جرایم مرتبط با سلاح گرم که در بسیاری از موارد دارای وجوه تروریستی و دارای ابعاد ضد امنیتی برای کشورهای می‌باشند را در پرتو تجربیات بهره گیری از سامانه‌های ذخیره سازی و تحلیل داده‌های مرتبط مورد واکاوی قرار می‌دهد تا زمینه ای سودبخش از کاربست تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی و نقش آن در پیش برد اهداف اطلاعاتی و امنیتی را در چهارچوبی دانش محور به نمایش بگذارد.