اطلاعات و امنیت ملی:۳ – نوسازی و تحول در اطلاعات

۱۶۰,۰۰۰ ریال

شابک 978-600-7813-53-9
دسته بندی
موضوع اصلی طلاعات و امنیت ملی
موضوع فرعی نوسازی و تحول در اطلاعات
نویسنده معاونت پژوهش و تولید علم
مترجم
ناشر موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی
سال انتشار 1394

توضیحات

جهانی شدن، چالش‌های امنیتی جدید، تهدیدات فراملی و نوظهور رسانه ها و ارتباطات چند وجهی و دیگر پیچیدگی‌های عصر جدید همگی بر لزوم بازسازی و اصلاح ساختارهای اطلاعاتی و امنیتی تاکید دارند.کتاب حاضر مجموعه مقالاتی است که به نوسازی و تحول در اطلاعات به عنوان موضوع محوری می‌پردازد.هر فصل جداگانه یکی از ابعاد مهم مرتبط با کتاب را مورد مطالعه و بررسی قرار داده به طوریکه خواننده با مطالعه این مجموعه تصویر نسبتاً کاملی از موضوع پیدا می کند.