اطلاعات و امنیت ملی:۲ – تحلیل هشدار

۱۴۰,۰۰۰ ریال

شابک 978-600-7813-66-9
دسته بندی
موضوع اصلی اطلاعات و امنیت ملی
موضوع فرعی تحلیل هشدار
نویسنده معاونت پژوهش و تولید علم
مترجم
ناشر موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی
سال انتشار 1394

توضیحات

کتاب حاضر نشانه‌ها و هشدار اطلاعاتی را از منظر تحلیلی مورد مطالعه قرار داده و با تقسیم هشدار به دو دسته راهبردی و عملیاتی نگاه نسبتا جامعی بر فرآیند و کارکردهای تحلیل اطلاعات و بعضا ضد اطلاعات داشته است.این اثر سعی داشته تا با نگاهی تاریخی به تحولات برجسته امنیتی به خصوص حملات غافلگیرانه بعد از جنگ جهانی، روان شناسی، اقتصاد و سیاست را به کمک بطلبد و در نهایت چهارچوب و اصول علمی مربوطه را ارائه نموده و موانع و مشکلات پیش روی تحلیل‌گران در زمینه هشداردهی را به نمایش بگذارد.