اطلاعات و امنیت ملی – ۱غافل گیری و شکست در اطلاعات

۱۴۰,۰۰۰ ریال

شابک 978-600-7813-57-7
دسته بندی
موضوع اصلی اطلاعات و امنیت ملی
موضوع فرعی غافل گیری و شکست در اطلاعات
نویسنده معاونت پژوهش و تولید علم
مترجم
ناشر موسسه جاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی
سال انتشار 1394

توضیحات

محدودیت‌های ادراکی انسان توان مارا برای پیشگویی حوادث جدید غیر قابل انتظار، محدود می‌کند.به ویژه هنگامی که در آینده از دیدگاه‌های تحلیلی کنونی ما، اعتقادات و یا فرضیات ما فاصله می‌گیرند.بنا به نظر متخصصان، نقش کلیدی که غافل گیری در حملات نامتقارن و عملیات ویژه ایفا می‌کند، می تواند مورد شناسایی قرار گیرد.الگوهای قابل تشخیص در تاریخ قافل گیری در زمان جنگ و در دیپلماسی حاکی از این است که غافل گیری یک پدیده عمومی است که می‌توان یک تئوری کلی برای توضیح آن ارائه نمود.