اطلاعات راهی به سوی تامین امنیت

۱۰۰,۰۰۰ ریال

شابک 2-23-7813-600-978
دسته بندی
موضوع اصلی اطلاعات راهی به سوی تامین امنیت
موضوع فرعی
نویسنده دی.سی.پاتاک
مترجم معاونت پژوهش و تولید علم
ناشر موسسه چاپ و انتشارات دانشکده اطلاعات و امنیت ملی
سال انتشار 1394