اطلاعات راهبردی در مدیریت اطلاعات

۱۵۰,۰۰۰ ریال

شابک 978-600-7813-49-2
دسته بندی
موضوع اصلی اطلاعات راهبردی در مدیریت اطلاعات
موضوع فرعی
نویسنده دان مک داوئل
مترجم معاونت پژوهش و تولید علم
ناشر موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی
سال انتشار 1394

توضیحات

کتاب اطلاعات راهبردی در مدیریت اطلاعات، اطلاعات و پژوهش راهبردی را هدف مطالعه خود قرار داده است.
این کتاب، هم ارزیابی‌های انتقادی از حوزه اطلاعات را در بردارد و هم موضوعات عملی مورد توجه مدیران را بررسی می نماید.با آن که اطلاعات راهبردی قدمتی هزاران ساله دارد با این حال، اهتمام ویژه به آن از سوی تصمیم گیران، مدیران ارشد و سیاست گذاران امری به نسبت جدید است و از رشد و توسعه آهسته برخوردار می‌باشد.