اطلاعات آشکار و پایان پنهان کاری

۲۰۰,۰۰۰ ریال

شابک 978-600-7813-52-2
دسته بندی
موضوع اصلی اطلاعات آشکار و پایان پنهان کاری
موضوع فرعی
نویسنده معاونت پژوهش و تولید علم
مترجم
ناشر موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی
سال انتشار 1396

توضیحات

کتاب حاضر، به سه بعد گفتمانی که همپوشانی دارند می‌پردازد. کنش متنی، کنش گفتمانی، کنش اجتماعی. کنش متنی به مطالعه تولید متون می‌پردازد و این مورد را مورد بررسی قرار می‌دهد که چگونه پرونده‌ها و مصاحبه‌های منابع آشکار از سایر متون و گفتمان‌ها استفاده کرده‌اند. کنش گفتمانی شامل چگونگی استفاده از زبان و تصویر برای بازتولید یا تحول است. نهایتاً کنش اجتماعی به معنی ارزیابی چگونگی واکنش اعضای نهادی به متون و میزان تأثیرگذاری متون منابع آشکار است.