نمایش 1–48 از 56 نتیجه

ساید بار

آب و امنیت زیست محیطی در جمهوری اسلامی ایران

۱۵۰,۰۰۰ ریال

ارزیابی خطر امنیتی: مدیریت حفاظت فیزیکی و عملیاتی در ساختمان‌ها

۴۰۰,۰۰۰ ریال

اصول و مبانی ضد اطلاعات – چاپ ۲

۱۸۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات از اسرار تا سیاست: کارکردها و ماموریت‌های اطلاعات – چاپ ۳

۶۰۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات و امنیت از منظر اسلام

۱۶۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات و امنیت در حکومت اسلامی

۱۰۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات و ضدتروریسم – چاپ ۲

۲۵۰,۰۰۰ ریال

امنیت نرم در جمهوری اسلامی ایران – چاپ ۷

۴۰۰,۰۰۰ ریال

بازشناسی اطلاعات داخلی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

بهترین حقایق اطلاعات در عصر اطلاع‌ رسانی چاپ ۳

۱۲۰,۰۰۰ ریال

پاسخ به شبهات مسیحیت تبشیری علیه اعتقادات اسلامی جلد ۱

۳۵۰,۰۰۰ ریال

پاسخ به شبهات مسیحیت تبشیری علیه اعتقادات اسلامی جلد ۲

۳۵۰,۰۰۰ ریال

تاریخ اطلاعات در ایران از ایلام تا قاجار

۱۸۰,۰۰۰ ریال

تاریخ اطلاعات در عصر نبوی

۱۴۰,۰۰۰ ریال

تحلیل ابزار‌های عملیات شهری

۱۶۰,۰۰۰ ریال

تحلیل تروریسم شبکه‌ای

۱۵۰,۰۰۰ ریال

تحول اطلاعات در عصر دیجیتال

۲۰۰,۰۰۰ ریال

تحول در سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه

۱۴۰,۰۰۰ ریال

ترور سایبری: شناخت و مقابله

۲۰۰,۰۰۰ ریال

جامعه‌شناسی امنیتی عراق

۱۵۰,۰۰۰ ریال

چکیده مقالات همایش ملی فقه اطلاعاتی

۱۴۰,۰۰۰ ریال

خاطرات جاسوس دو جانبه – چاپ ۳

۴۰۰,۰۰۰ ریال

درآمدی بر فسلسفه فقه اطلاعاتی، سلسله‌های تخصصی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

راهنمای جرم شناسی تروریسم جلد دوم

۳۰۰,۰۰۰ ریال

راهنمای جرم شناسی تروریسم جلد سوم

۴۰۰,۰۰۰ ریال

روانشناسی اجتماعی تروریسم

۵۰۰,۰۰۰ ریال

روانشناسی اطلاعاتی مهارت‌های دست دادن

۲۰۰,۰۰۰ ریال

سرویس های اطلاعات ملی: نقد حال – درک آینده

۱۸۰,۰۰۰ ریال

سلفیت جهادی در کردستان عراق

۱۴۰,۰۰۰ ریال

سیره اطلاعاتی امام حسن عسکری (علیه السلام)

۱۴۰,۰۰۰ ریال

سیره اطلاعاتی امام صادق (عَلَیهِ السَّلام)

۱۲۰,۰۰۰ ریال

سیره اطلاعاتی امام موسی کاظم (علیه السلام)

۱۵۰,۰۰۰ ریال

طراحی و ارزیابی سیستم‌هایحفاظت فیزیکی

۶۵۰,۰۰۰ ریال

عامل انسانی: نگاهی به درون فرهنگ اطلاعاتی ناکارآمد سازمان سیا

۱۸۰,۰۰۰ ریال

فضای مجازی و امنیت بین الملل نظریه، چشم انداز و چالش‌ها

۶۰۰,۰۰۰ ریال

کنکاشی در رابطه اطلاعات و رسانه

۱۸۰,۰۰۰ ریال

گفتارهایی در تهدیدشناسی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

گفتارهایی در روانشناسی و فعالیت‌های اطلاعاتی

۱۸۰,۰۰۰ ریال

گفتارهایی درجاسوسی و امنیت اقتصادی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

مبانی فقهی – ورود به حریم خصوصی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

مجموعه مقالات اولین همایش ملی اطلاعات و مردم جلد ۴ – مردم سالاری دینی و سازمان اطلاعاتی

۲۵۰,۰۰۰ ریال

مجموعه مقالات اولین همایش ملی فقه اطلاعاتی – جلد ۱

۱۷۰,۰۰۰ ریال

مجموعه مقالات اولین همایش ملی فقه اطلاعاتی – جلد ۷

۱۶۰,۰۰۰ ریال

مجموعه مقالات اولین همایش ملی فقه اطلاعاتی جلد ۲

۱۶۰,۰۰۰ ریال

مجموعه مقالات اولین همایش ملی فقه اطلاعاتی جلد ۳

۱۴۰,۰۰۰ ریال

مجموعه مقالات اولین همایش ملی فقه اطلاعاتی جلد ۴

۱۳۰,۰۰۰ ریال

مجموعه مقالات دومین همایش ملی فقه اطلاعاتی – تاریخ تحول فقه اطلاعاتی جلد ۲

۲۰۰,۰۰۰ ریال

مجموعه مقالات دومین همایش ملی فقه اطلاعاتی – مفهوم شناسی و بایسته های فقهی جلد ۱

۳۰۰,۰۰۰ ریال