نمایش دادن همه 44 نتیجه

اصول و مبانی ضد اطلاعات – چاپ ۲

۱۸۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات و امنیت از منظر اسلام

۱۶۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات و امنیت در حکومت اسلامی

۱۰۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات و ضدتروریسم – چاپ ۲

۲۵۰,۰۰۰ ریال

امنیت نرم در جمهوری اسلامی ایران – چاپ ۷

۴۰۰,۰۰۰ ریال

بازشناسی اطلاعات داخلی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

بهترین حقایق اطلاعات در عصر اطلاع‌ رسانی چاپ ۳

۱۲۰,۰۰۰ ریال

پاسخ به شبهات مسیحیت تبشیری علیه اعتقادات اسلامی جلد ۱

۳۵۰,۰۰۰ ریال

پاسخ به شبهات مسیحیت تبشیری علیه اعتقادات اسلامی جلد ۲

۳۵۰,۰۰۰ ریال

تاریخ اطلاعات در ایران از ایلام تا قاجار

۱۸۰,۰۰۰ ریال

تاریخ اطلاعات در عصر نبوی

۱۴۰,۰۰۰ ریال

تحلیل ابزار‌های عملیات شهری

۱۶۰,۰۰۰ ریال

تحلیل تروریسم شبکه‌ای

۱۵۰,۰۰۰ ریال

تحول اطلاعات در عصر دیجیتال

۲۰۰,۰۰۰ ریال

تحول در سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه

۱۴۰,۰۰۰ ریال

جامعه‌شناسی امنیتی عراق

۱۵۰,۰۰۰ ریال

چکیده مقالات همایش ملی فقه اطلاعاتی

۱۴۰,۰۰۰ ریال

درآمدی بر فسلسفه فقه اطلاعاتی، سلسله‌های تخصصی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

سرویس های اطلاعات ملی: نقد حال – درک آینده

۱۸۰,۰۰۰ ریال

سلفیت جهادی در کردستان عراق

۱۴۰,۰۰۰ ریال

سیره اطلاعاتی امام حسن عسکری (علیه السلام)

۱۴۰,۰۰۰ ریال

سیره اطلاعاتی امام صادق (عَلَیهِ السَّلام)

۱۲۰,۰۰۰ ریال

سیره اطلاعاتی امام موسی کاظم (علیه السلام)

۱۵۰,۰۰۰ ریال

عامل انسانی: نگاهی به درون فرهنگ اطلاعاتی ناکارآمد سازمان سیا

۱۸۰,۰۰۰ ریال

کنکاشی در رابطه اطلاعات و رسانه

۱۸۰,۰۰۰ ریال

گفتارهایی در تهدیدشناسی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

گفتارهایی در روانشناسی و فعالیت‌های اطلاعاتی

۱۸۰,۰۰۰ ریال

گفتارهایی درجاسوسی و امنیت اقتصادی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

مبانی فقهی – ورود به حریم خصوصی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

مجموعه مقالات اولین همایش ملی اطلاعات و مردم جلد ۴ – مردم سالاری دینی و سازمان اطلاعاتی

۲۵۰,۰۰۰ ریال

مجموعه مقالات اولین همایش ملی فقه اطلاعاتی – جلد ۱

۱۷۰,۰۰۰ ریال

مجموعه مقالات اولین همایش ملی فقه اطلاعاتی – جلد ۷

۱۶۰,۰۰۰ ریال

مجموعه مقالات اولین همایش ملی فقه اطلاعاتی جلد ۲

۱۶۰,۰۰۰ ریال

مجموعه مقالات اولین همایش ملی فقه اطلاعاتی جلد ۳

۱۴۰,۰۰۰ ریال

مجموعه مقالات اولین همایش ملی فقه اطلاعاتی جلد ۴

۱۳۰,۰۰۰ ریال

مجموعه مقالات دومین همایش ملی فقه اطلاعاتی – تاریخ تحول فقه اطلاعاتی جلد ۲

۲۰۰,۰۰۰ ریال

مجموعه مقالات دومین همایش ملی فقه اطلاعاتی – مفهوم شناسی و بایسته های فقهی جلد ۱

۳۰۰,۰۰۰ ریال

مجموعه مقالات دومین همایش ملی فقه اطلاعاتی روش شناسی فقه اطلاعاتی جلد ۳

۶۰۰,۰۰۰ ریال

مجموعه مقالات دومین همایش ملی فقه اطلاعاتی مسئله‌شناسی و نظام موضوعات در فقه اطلاعاتی – جلد ۴ بخش ۱

۳۰۰,۰۰۰ ریال

مجموعه مقالات دومین همایش ملی فقه اطلاعاتی مسئله‌شناسی و نظام موضوعات در فقه اطلاعاتی – جلد ۴ بخش ۲

۳۰۰,۰۰۰ ریال

نبرد بی صدا – چاپ هشتم

۱۸۰,۰۰۰ ریال

نظریه و روش در اطلاعات

۱۶۰,۰۰۰ ریال

نگرشی به سیره ی اطلاعاتی پیامبر اکرم (ص) – پایگاه های اطلاعاتی

۱۲۰,۰۰۰ ریال

واکاوی جنگ‌های آینده

۲۰۰,۰۰۰ ریال