نمایش دادن همه 34 نتیجه

آراء و نظریه‌ها در اطلاعات

۱۸۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات هلندی – بسوی تدوین چاچوبی کیفی برای تحلیل

۳۰۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات و جرایم سازمان یافته – جلد ۱

۲۰۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات و جرایم سازمان یافته – جلد ۲

۱۸۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات و جرم شناسی قانونی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

بررسی اطلاعات – ۱ تحلیل اطلاعات و حوزههای پیرامونی

۱۴۰,۰۰۰ ریال

بررسی اطلاعاتی ۲ – روش شناسی تحلیل اطلاعات

۱۶۰,۰۰۰ ریال

بررسی اطلاعاتی-۳ – رابطه تحلیل گر و سیاست گذار

۱۴۰,۰۰۰ ریال

بهبود تحلیل اطلاعات: پلی میان دانش و عمل

۱۲۰,۰۰۰ ریال

پیش‌بینی در تحلیل اطلاعات جرم

۱۷۰,۰۰۰ ریال

تجدید ساختار اطلاعات در عصر اطلاع رسانی

۱۴۰,۰۰۰ ریال

تحلیل اطلاعات در شرایط عدم قطعیت

۱۴۰,۰۰۰ ریال

تحلیل اطلاعاتی: بنیان‌های علمی رفتاری و اجتماعی – چاپ ۲

۱۶۰,۰۰۰ ریال

تحلیل داده‌های کلان در شبکه

۲۸۰,۰۰۰ ریال

جرم شناسی قانونی – جلد ۱

۱۸۰,۰۰۰ ریال

جرم شناسی قانونی – جلد ۲

۱۸۰,۰۰۰ ریال

راهنمای عملی نگارش مقالات عملی

۲۰,۰۰۰ ریال

روش تحقیق در علوم سیاسی (رویکرد کیفی و کمی) – چاپ ۲

۳۵۰,۰۰۰ ریال

روش تحلیل لاکوود در پیش‌بینی اطلاعات

۱۲۰,۰۰۰ ریال

روش و پژوهش در مطالعات تروریسم

۱۸۰,۰۰۰ ریال

سلفیت جهادی در کردستان عراق چاپ ۲

۲۲۰,۰۰۰ ریال

سیاست های پلیسی

۱۸۰,۰۰۰ ریال

علل شکست اطلاعات سرّی

۱۲۰,۰۰۰ ریال

فرجام اطلاعات – جاسوسی و قدرت در عصر اطلاعات

۱۴۰,۰۰۰ ریال

کاربرد روش تحقیق در تحلیل های اطلاعاتی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

کالبدشکافی یک انحراف

۸۰,۰۰۰ ریال

مجموعه مقالات همایش ملی روش های تحلیل اطلاعات جلد ۱ – تبار شناسی خطا ها در تحلیل اطلاعات

۱۴۰,۰۰۰ ریال

مجموعه مقالات همایش ملی روش‌های تحلیل اطلاعات: تحلیل اطلاعات و سیاست‌گذاران جلد ۲

۱۴۰,۰۰۰ ریال

مجموعه مقالات همایش ملی روش‌های تحلیل اطلاعات: تحلیل اطلاعات و علوم رفتاری جلد ۶

۱۷۰,۰۰۰ ریال

مجموعه مقالات همایش ملی روش‌های تحلیل اطلاعات: تحلیل اطلاعات و محیط امنیتی جلد ۳

مجموعه مقالات همایش ملی روش‌های تحلیل اطلاعات: تکنیک‌های تحلیل اطلاعات جلد ۵

۲۵۰,۰۰۰ ریال

مجموعه مقالات همایش ملی روش‌های تحلیل اطلاعات:تحلیل اطلاعات و فناوری جلد ۷

۳۰۰,۰۰۰ ریال

مداخلۀ اطلاعات در سیاست کشور‌های دمکراتیک

۱۵۰,۰۰۰ ریال

هشدار شناسی – چاپ ۲

۱۴۰,۰۰۰ ریال