کتاب‌فروشی اینترنتی رصد بوک با هدف ایجاد سامانه‌ای منسجم و تخصصی در حوزه فروش کتاب، فعالیت خود را آغاز نموده است. فاز نخست فعالیت در حوزه کتاب‌های مرتبط با مطالعات راهبردی امنیت و اطلاعات بوده و در فازهای بعدی کتب حوزه‌های روابط بین‌الملل، مطالعات منطقه‌ای، مطالعات نظامی و مطالعات میان‌رشته‌ای حوزه علوم انسانی در سایت عرضه خواهد شد.

کتاب‌فروشی اینترنتی رصد بوک با تجربه‌ای بیش از پانزده سال در حوزه فروش کتاب و با مدیریت آقای سید عباس جعفری شاد، نقش بسزایی در تأمین کتب مورد نیاز دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، کارشناسان و متخصصان حوزه‌های فوق داراست.